Uitnodiging ALV 25 februari 2023
Venlo, februari 2023
Waarde Consoeurs en Confrères,
De afgelopen maanden hebben we als nieuw bestuur hard gewerkt aan het overzetten van alle gegevens van het voormalige bestuur van onze confrérie. Dat was niet altijd even gemakkelijk, omdat de automatisering niet altijd deed wat we wilden… Daarom hebben we ook een nieuw emailadres: aspergebroederschap@yahoo.com. Maar goed, gelukkig zit het aspergeseizoen er weer aan te komen. Nog een paar maanden en we kunnen weer volop genieten van de koningin van de groente!
We starten het jaar met de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 februari aanstaande. Namens het bestuur van de Confrérie nodigen wij u hiervoor dan ook van harte uit.
Deze jaarvergadering, die begint om 11.00 uur, zal plaatsvinden in Graaf ter Horst, Kasteellaan 1 in Horst. U wordt ontvangen met koffie en een Limburgse vlaai. Rond 12.30 uur zal een lichte lunch worden geserveerd met soep en broodjes. Het einde van de vergadering zal zo rond 14.30 uur zijn.
De agenda voor de ALV luidt als volgt:
1. Opening door de president
2. Notulen ALV 2020
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van de kascommissie
5. Décharge financiële beleid en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Toelichting op het jaarprogramma
7. Rondvraag
8. Interessante spreker die ons meeneemt in de actualiteit van de aspergeteelt
9. Sluiting
Wij vragen van de deelnemers aan deze bijeenkomst een bijdrage van € 39 per persoon. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, mailen wij u de bijbehorende nota.
Indien u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2022 per e-mail wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven op het antwoordformulier.
Met Limbourgondische groeten,
Peter Elbers, president Harrie Oosting, secretaris

Het dragen van de verenigingsmedaille is gewenst!
Confrérie de l’Asperge Limbourgondië p/a Postbus 550, 5900 AN Venlo
E-mail: aspergebroederschap@yahoo.com
Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0157 3076 46

 ALV2023