Privacyverklaring

AVG: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Privacywetgeving in werking! Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679. Onderstaand is dit reglement weergegeven:  Wij respecteren jouw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gebruik van persoonsgegevens Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je misschien bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Confrérie de L’Asperge de Limbourgondië neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk.

Confrérie de L’Asperge de Limbourgondië heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: • Beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall en internetsecuritysoftware • Software-updates zijn geactualiseerd. • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

In kaart brengen websitebezoek Confrérie de L’Asperge de Limbourgondië gebruikt cookies om jouw internetgedrag te herleiden. Wij slaan jouw browsergedrag op. Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Bewaartermijn Jouw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen met uitzondering van, onder voorbehoud van de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Websites van derden Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over, van, voor inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.