Venlo, 20 maart 2024

Beste conseurs en confrères,

Afgelopen zondag hebben we een heerlijk en vooral ouderwets gezellig lentefestijn gehad bij Galerie de Hoeve in Venlo. We hebben genoten van heerlijke gerechten met de eerste asperges, die in ruime mate werden geserveerd.

Het belooft een mooi seizoen te worden en de verwachting voor de paasdagen ziet er vooralsnog ook goed uit.

Onze president Peter Elbers, heeft tijdens dat diner over de toekomst van onze confrérie gesproken, mede ook naar aanleiding van hetgeen tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering al aan de orde is geweest.

Daarbij heeft hij de aanwezigen gezegd dat we als confrérie willen blijven bestaan, maar met een andere insteek. In het kort komt het erop neer dat we eens per jaar een diner willen organiseren (in de trant van de bekende ‘galadiners’), waarbij iedereen welkom is, zowel leden als niet-leden. Er wordt voor de leden geen contributie meer geheven, zoals ook in januari al niet meer is gebeurd. Dit lijkt het bestuur een goede oplossing om enerzijds om te gaan met de zeer grote teruggelopen belangstelling voor de evenementen maar anderzijds onze confrérie toch te laten voortbestaan met als doel het promoten en vooral genieten van de Koningin van de groente.

De bijdrage voor deze evenementen zal dusdanig zijn dat de kosten worden gedekt. Tevens biedt het ons de mogelijkheid de aspergepromotie in het land voort te zetten.

Mocht er behoefte aan zijn kunnen we natuurlijk ook buiten het jaarlijkse diner altijd nog een ander evenement organiseren.

Het eerstvolgende evenement is ons zomerdiner op zondag 9 juni a.s. in de Vogelmolen in Haelen, waarbij de muzikale omlijsting in handen is van het bekende Duo Difference.

U krijgt daarover binnenkort een uitnodiging.

Het bestuur van de confrérie wenst u alvast heerlijke paasdagen met hopelijk veel asperges!

Namens het bestuur,

Peter Elbers, president

Harrie Oosting, secretaris